Preskočiť na hlavný obsah

Od augusta bude spoločnosť GEODETICCA, s.r.o., doručovať občanom, ktorí vlastnia  nehnuteľnosť – pozemok v zábere „Strategického územia Valaliky“, podľa grafického podkladu nižšie, pre účely majetkovoprávneho vysporiadania predmetného územia: Návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej prílohou bude :

štyri (4) kusy (rovnopisov) zmluvy.
jeden (1) kus (rovnopis) Formulára.
jeden (1) kus Obálky „Odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“.

Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv

Pre zobrazenie znaleckých posudkov kliknite na nasledujúce odkazy

Podklad č. GDZV-26-14/2023
Podklad č. GDZV-26-19/2023
Podklad č. GDZV-26-20/2023
Podklad č. GDZV-26-23/2023
Podklad č. GDZV-26-25/2023
Podklad č. GDZV-26-27/2023
Podklad č. GDZV-26-35/2023 DZ
Podklad č. GDZV-26-36/2023 DZ
Podklad č. GDZV-26-37/2023 DZ
Podklad č. GDZV-26-38/2023
Podklad č. GDZV-26-39/2023
Podklad č. GDZV-26-41/2023 DZ
Podklad č. GDZV-26-77/2023 DZ
Podklad č. GDZV-26-78/2023 DZ
Podklad č. GDZV-26-79/2023 DZ