Preskočiť na hlavný obsah
Proces odškodnenia

Zákonné vecné bremeno

Oznam vlastníkom dotknutých nehnuteľností

„V zmysle § 12 ods. 7 zákona č. 371/2021 Z.z. o významných investíciách si dovoľujeme oznámiť všetkým vlastníkom dotknutých nehnuteľností vykonanie zápisu zákonného vecného bremena do katastra nehnuteľností.“

Vecné bremeno bolo zapísané podľa geometrických plánov 1 až 15 (podľa mapky), ktoré nájdete na konci textu.

Geometrické plány

Zobraziť mapu

V zmysle §12 ods. 6 Zákona o významných investíciách (ďalej len „ZVI“) má vlastník nehnuteľnosti za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom osvedčenia.

Vo veci určenia výšky jednorazovej náhrady vyhotovila znalecká organizácia ZNALCI s.r.o. Znalecký posudok č. 53/2022, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena podľa ZVI.

Výšku náhrady poukáže spoločnosť Valaliky Industrial Park s.r.o. na bankový účet vlastníka nehnuteľnosti v lehote do 60 kalendárnych dní od účinnosti Dohody o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena, ktorú uzavrie spoločnosť Valaliky Industrial Park s.r.o. s vlastníkom nehnuteľnosti na základe jeho písomnej žiadosti.

So svojimi žiadosťami sa môžete obracať písomne na adresu:

Korešpondenčná adresa

Valaliky Industrial Park
Trnavská cesta 100
82101 Bratislava

Kataster LV parcela register číslo GP
Valaliky 2552 3-173 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 2553 3-178/1 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 2207 3-178/2 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3239 3-179 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3273 3-180 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3273 3-181 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 3-182 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 3-183 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-233 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 1093 2-234 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-235 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-236 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 1091 2-237 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3213 2-238 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-239 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-240 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3245 2-241 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 2607 2-242 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3246 2-243 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-244 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 3208 2-245 E GDZV-41-01/2022
Valaliky 1903 2-246 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 2310 2-247 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3208 2-248/1 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 1893 2-248/2 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3208 2-249 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3209 2-250 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3223 2-251 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3222 2-252 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 2363 2-253 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 2308 2-254 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3221 2-255 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3208 2-256 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3240 2-257 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3208 2-258 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 2366 2-259 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 2367 2-260/2 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3215 2-260/3 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3251 2-261 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 739 2-262 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 3208 2-263 E GDZV-41-02/2022
Valaliky 1904 1-151/1 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1971 1-151/2 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1930 1-151/3 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 3208 1-151/5 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1823 1-151/6 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 3265 1-151/7 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1869 1-151/8 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 3264 2-192 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1911 2-264/2 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1929 2-264/3 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1799 2-264/4 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 3208 2-264/5 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 1824 2-264/6 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 3264 2-264/7 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 3208 2-264/8 E GDZV-41-03/2022
Valaliky 2281 1-136 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-137 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 2641 1-138 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-139 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 2285 1-140 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 2285 1-141 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-142 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 2285 1-143 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 2285 1-144 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-145 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-146/1 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-146/2 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 2293 1-146/3 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-146/4 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-147 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-148/1 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-148/2 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-148/3 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-149/1 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-149/2 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-149/3 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 1-150 E GDZV-41-04/2022
Valaliky 3208 7-382 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-385 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-387 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-388 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-391 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-392 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 1845 7-393 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 2515 7-394 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-397 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-398 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 2430 7-399 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 2430 7-400 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-403 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-404 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-405 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-406 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-409/1 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-409/2 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 2119 7-410/1 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-410/2 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-411 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-412 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-415 E GDZV-41-05/2022
Valaliky 3208 7-377 E GDZV-41-06/2022
Valaliky 3208 7-378 E GDZV-41-06/2022
Valaliky 3208 7-383 E GDZV-41-06/2022
Valaliky 3208 7-384 E GDZV-41-06/2022
Valaliky 3208 7-414 E GDZV-41-06/2022
Valaliky 3208 7-416 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-425 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 2022 7-426 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 1818 7-427 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 1857 7-428 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-429/1 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 2139 7-429/2 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-430 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-431 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-432 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 1906 7-433 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-434 E GDZV-41-07/2022
Valaliky 3208 7-416 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 2021 7-417 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 1817 7-418 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 1857 7-419 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-420/1 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-420/2 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-420/3 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-421 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-422 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-423 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 1906 7-424 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 2474 7-456/3 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-456/5 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-456/16 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-456/17 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 2474 7-457/5 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-457/6 E GDZV-41-08/2022
Valaliky 3208 7-352 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-355 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 2581 7-358 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-361 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-364 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 1356 7-367 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 1429 7-369 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-370 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-373 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-374 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-376 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-379 E GDZV-41-09/2022
Valaliky 3208 7-319 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-320/1 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 1544 7-322/1 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-322/2 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-322/3 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 2615 7-325 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-328 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-331 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 2572 7-334 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-337 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-340 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-343 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-346 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 2425 7-349 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-373 E GDZV-41-10/2022
Valaliky 3208 7-245/1 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 2346 7-245/3 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 3208 7-245/4 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 3212 7-245/5 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 2349 7-245/105 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 3208 7-246/1 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 3272 7-246/2 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 2228 7-305/2 E GDZV-41-11/2022
Valaliky 3208 7-318 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 1545 7-323/1 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-323/2 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-323/3 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 2615 7-324 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-329 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-330 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 2140 7-335 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-336 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-341 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-342 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-347 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 2425 7-348 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-353 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-354 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 2581 7-359 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-360 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-365 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-366 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-371 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-372 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-374 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 3208 7-375 E GDZV-41-12/2022
Valaliky 1493 7-316/2 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 2412 7-316/3 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/8 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/9 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/10 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/11 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/12 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/14 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/15 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 2349 7-316/108 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-316/206 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 2413 7-316/207 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 3208 7-317 E GDZV-41-13/2022
Valaliky 2045 7-240 E GDZV-41-14/2022
Valaliky 2975 1300/2 C GDZV-41-15/2022
Valaliky 2228 1300/3 C GDZV-41-15/2022

Bližšie informácie o Valaliky Industrial Parku nájdete v sekcii

O Projekte