Investor

Potenciál pracovnej sily na východnom Slovensku


Výhody lokality Valaliky Industrial Park

Technická pripravenosť

Štátny priemyselný park ponúkne 381 ha rovinatých pozemkov, vhodných na zakladanie priemyselných budov a plne vybavených všetkými inžinierskymi sieťami a infraštruktúrou.

Areál je možné rozšíriť o ďalších 177 ha.

Strategická poloha

Areál sa nachádza južne od Košíc, 2. najväčšieho mesta na Slovensku a neoficiálneho hlavného mesta východného Slovenska.

Košice ponúkajú najvyššiu životnú úroveň v regióne, ktorý sa stále dynamicky rozvíja. S rastúcim počtom cudzincov žijúcich v meste sa celý región stáva priateľským k cudzincom a multikultúrnym.

Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti troch susedných krajín (Ukrajina, Poľsko a Maďarsko do 100 kilometrov). Strategická poloha areálu umožňuje každodenné dochádzanie obyvateľov Maďarska.

Dostupná pracovná sila

Mesto Košice a okolité okresy s mierou nezamestnanosti vyššou ako je  národný priemer ponúkajú výbornú dostupnosť pracovnej sily, tak na pozície pracovníkov s modrými goliermi, ako aj pracovníkov s bielymi goliermi.

Ľudia pochádzajúci z východného Slovenska z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí pracujú v zahraničí alebo v západnej a strednej časti Slovenska.

Mesto Košice, ktoré je sídlom technickej univerzity, má skvelú univerzitnú infraštruktúru s technickým, ekonomickým, medicínskym, sociálnym a IT zázemím s viac ako 30 000 študentmi.

Logistika

Areál sa nachádza priamo pri diaľnici vedúcej do Bratislavy alebo Budapešti. Materiál a tovar je možné prepravovať aj železničnou vlečkou.

Strategický park a mesto Košice sa nachádzajú na strategických koridoroch TEN-T. Je možné využiť aj neďaleké nákladné terminály kombinovanej dopravy.

Atraktívne stimuly

Maximálna intenzita investičných stimulov v Košickom kraji je 50 % z oprávnených nákladov (+10 % bonifikácia), čo je najvyššia možná sadzba v Európskej únii.

Priestor pre veľkého zamestnávateľa

Okrem spoločnosti U. S. Steel v Košiciach chýba veľký priemyselný zamestnávateľ. Košice sú jedným z posledných regiónov v EÚ, ktoré sú schopné plne pokryť rozsiahlu technicky vyspelú výrobu.

Východné Slovensko s už teraz silnou dodávateľskou základňou (napr. v automobilovom priemysle) ponúka stále veľké nevyužité kapacity pre OEM a nových dodávateľov.

Zelená energia

100 % dodávok plynu a elektriny je možné pokryť zárukami pôvodu, ktoré preukazujú použitie obnoviteľného zdroja energie. Slovensko má jeden z najekologickejších energetických mixov v Európe.

Spolu viac ako 78 % elektriny na Slovensku bolo v roku 2020 vyrobených z nízkouhlíkových zdrojov (obnoviteľné zdroje a jadrová energia).

Od roku 2024 bude Slovensko uhlíkovo neutrálne (čo sa týka výroby elektriny), a to ako prvá krajina v stredoeurópskom regióne.