Preskočiť na hlavný obsah
Proces výkupu

Fázy vykupovania pozemkov

Od dňa 09.03.2022 bude spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. doručovať občanom, ktorí vlastnia  nehnuteľnosť – pozemok v zábere „Strategického územia Valaliky“ pre účely majetkovoprávneho vysporiadania predmetného územia: Návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej prílohou bude:

  • päť (5) kusov (rovnopisov) Kúpnej zmluvy.
  • jeden (1) kus (rovnopis) Formulára a vyhlásenia (modrý formulár).
  • jeden (1) kus Obálky „Odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“.
  • jeden (1) kus (rovnopis) Informačného memoranda. 
  • tri (3) kusy (rovnopis) Plnomocenstva.

Piata fáza vykupovania pozemkov (mapa)

Zobraziť mapu

Tretia fáza vykupovania pozemkov (mapa)

Zobraziť mapu

Druhá fáza vykupovania pozemkov (mapa)

Zobraziť mapu

Prvá fáza vykupovania pozemkov (mapa)

Zobraziť mapu

Geometrické plány

Pre zobrazenie geometrických plánov kliknite na nasledujúce odkazy

GEOMETRICKÝ PLÁN č. 40-05

GEOMETRICKÝ PLÁN č. 40-06

GEOMETRICKÝ PLÁN č. 40-07

GEOMETRICKÝ PLÁN č. 109-18

Odpovede na Vaše prípadné otázky ohľadne výkupu viete nájsť v sekcii

Často kladené otázky