Preskočiť na hlavný obsah
O Projekte

Valaliky Industrial Park

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o. je nositeľom osvedčenia o významnej investícii na realizáciu investičného projektu „Strategické územie Valaliky“ a investičného projektu „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“.

SPF – neznámi vlastníci v správe štátu 562 prípadov 69,9 ha
SPF – vlastník SR v správe SPF 12 prípadov 17,8 ha
Zomrelí a neznámi vlastníci – priamo vyvlastnenie 73 prípadov 6,4 ha
Poznámky na LV obmedzujúce nakladanie s nehnuteľnosťou – priame vyvlastnenie 16 prípadov 12,5 ha
Všetci identifikovaní vlastníci 2486 prípadov 498,7 ha
Spolu vlastníkov 3149 prípadov 605,4 ha

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 792/2021 zo dňa 22.12.2021 schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky a následne Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 28.12.2021 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 105705/2021-4270-233878, ktoré bolo Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR o zmene osvedčenia o významnej investícií č. 10455/2022-4270-38185 zo dňa 02.03.2022 zmenené a Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 02.03.2022 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky“, pod číslom 10455/2022-4270-38187.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 403/2022 z 15. júna 2022 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 22.06.2022 zmenené osvedčenie č. 10455/2022-4270-72470.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 631/2022 z 12.10.2022 schválila Návrh na zmenu osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Strategické územie Valaliky“, následne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 25.10.2022 zmenené osvedčenie č.: 10455/2022-4270-99647 podľa § 9 ods. 2 v spojení s § 7 ods. 1 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách .

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 632/2021 zo dňa 12.10.2022 schválila Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii pre investičný projekt s názvom Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb a následne Ministerstvo hospodárstva SR vydalo dňa 25.10.2022 osvedčenie o významnej investícii pre investičný projekt s názvom „Strategické územie Valaliky – rozvoj verejných služieb“, pod číslom 43588/2022-4270-97556 podľa § 7 ods. 1 Zákona o významných investíciách.

VYSVETLENIE K PRVEJ ZMENE OSVEDČENIA:

K zmene osvedčenia došlo výlučne z dôvodu potreby zmeny držiteľa osvedčenia, v prvom osvedčení z decembra 2021 bola držiteľom osvedčenia spoločnosť MH Invest II, s.r.o., pričom v novom – druhom osvedčení je ním spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorá koná ako držiteľ osvedčenia, a táto Vás aj oslovila a zodpovedá za výkupy pozemkov ako aj za úspech celého projektu.

Držiteľom Osvedčenia o významnej investícií je spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Valaliky Industrial Park, s. r. o. má jedného konateľa.

Ing. Norbert Faith

Všetky kontakty viete nájsť v sekcii

Kontakt

Štúdia realizovateľnosti

Štúdia realizovateľnosti

Odpovede na Vaše prípadné otázky ohľadne výkupu viete nájsť v sekcii

Proces výkupu pozemkov