Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Tlačové správy

Košice/Valaliky-26.1.2024 Spoločnosť Valaliky Industrial Park začala s podávaním žiadostí o stavebné povolenia. Týkajú sa výstavby externej infraštruktúry, inžinierskych sietí a cestného napojenia pre výrobný podnik Volvo. Prvá časť stavebných povolení by mala byť ukončená do konca júna. Výstavba sa začne hneď po získaní príslušných povolení. Pre napredovanie projektu a rozvoj regiónu bude kľúčová efektívna spolupráca so samosprávou a s...

Košice/Valaliky – 16.1.2024  Spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila dvojkolovú architektonickú súťaž na navrhnutie Regionálneho strediska občianskej vybavenosti Valaliky. Stredisko má slúžiť na skvalitnenie verených služieb pre zamestnancov a obyvateľov regiónu v okolí strategického parku, kde bude umiestnená automobilka spoločnosti Volvo Cars, ako aj sieť jej subdodávateľov. Lehota na predkladanie návrhov pre prvé kolo súťaže, ktoré je...

Košice / Valaliky, 28. december 2023 – Budovanie strategického parku vláda SR začala svojim rozhodnutím a vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021 a zaviazala Ministerstvo hospodárstva (MH SR) pripraviť celú investíciu. Na základe toho MH SR založilo spoločnosť Valaliky Industrial park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – Volvo...

(Košice/Valaliky– 4. október 2023) – V strategickom priemyselnom parku Valaliky priKošiciach v najbližších rokoch nájde prácu takmer 7 200 zamestnancov. Spolu sosubdodávateľskými spoločnosťami sa tento počet môže zvýšiť na takmer 16 000.Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný do roka 2026. Príprava územia Práce na projekte výstavby Valaliky Industrial Park pri Košiciach, v ktorom je Volvo prvým strategickým...

(Košice/Valaliky– 4. júl 2023) – Valaliky Industrial park po výkupe pozemkov pod areálom budúceho závodu a prvom výkope naberá na kontúrach. Výstavba nového priemyselného parku je pripravovaná podľa prísnych podmienok ochrany životného prostredia, na ktorom záleží ako investorovi, tak aj štátu.   Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park buduje strategický park s veľkým dôrazom na ochranu...

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park začali prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri Valalikoch. Za účasti premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera, ministra hospodárstva Karla Hirmana, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, starostu obce Valaliky Štefana Petríka, starostu obce Haniska Miloša Barcala sa uskutočnil slávnostný výkop...

Začiatok roka v znamení intenzívnych rokovaní o nájomnom bývaní, školstve a pôde. Valaliky Industrial Park v spolupráci so štátnou správou, samosprávou a Volvo Cars hľadajú najvhodnejšie riešenia.

Koncom decembra na území budúceho priemyselného parku naďalej prebiehali úvodné prípravné práce. Počas uplynulých mesiacov to boli najmä archeologické prieskumy a skrývka ornice v rozsahu 89 hektárov, v súlade s  vydanými povoleniami. Tým predchádzali skôr realizované pedologické a dendrologické, radónové, geofyzikálne a pyrotechnické prieskumy a vysporiadanie – výkup pozemkov. V lokalite sa naďalej pohybujú ťažké mechanizmy – bagre, buldozéry a obslužné...

(Bratislava – 3.11.2022) – V súlade s plánom prípravy významnej investície na východnom Slovensku boli tento týždeň v lokalite Valaliky začaté úvodné práce smerujúce k zriadeniu staveniska. Už 24. októbra sa začal tzv. záchranný archeologický prieskum podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového ústavu (KPÚ) Košice, ktorý priebežne vykonáva kontrolu. Predpokladaný termín ukončenia archeologického prieskumu je do dvoch mesiacov, počas ktorých sa...