Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Investícia s vplyvom na celý región. Valaliky Industrial Park začína výstavbu slávnostným výkopom

Aktualizované 1. marca 2023

Obsah

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park začali prvé stavebné práce v priemyselnom parku pri Valalikoch. Za účasti premiéra Slovenskej republiky Eduarda Hegera, ministra hospodárstva Karla Hirmana, štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca, primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka, starostu obce Valaliky Štefana Petríka, starostu obce Haniska Miloša Barcala sa uskutočnil slávnostný výkop terénnych úprav budúceho priemyselného parku, ktorý symbolicky odštartoval dôležitú výstavbu pre košický región.

Po úvodných fázach výkupu pozemkov, vypracovaní projektovej dokumentácie, povoľovacích konaniach a úvodnej príprave pozemku, začína tak fáza hrubých terénnych úprav priestoru budúceho priemyselného parku a jeho výstavba.

Budovanie strategického parku regionálneho významu začala vláda SR svojím rozhodnutím a vydaním osvedčenia o významnej investícii v decembri 2021 a zaviazala Ministerstvo hospodárstva (MH SR) pripraviť celú investíciu. Na základe toho založilo MH SR spoločnosť Valaliky Industrial park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v priemyselnom parku – spoločnosťou Volvo Cars. Rozpočtovými opatreniami vláda SR poskytla finančné krytie nákladov spojených s projektom zatiaľ vo výške 287 miliónov eur z čoho len za výkup pozemkov už bolo vlastníkom zatiaľ vyplatených viac ako 63 miliónov eur.

Podľa povereného predsedu vlády Eduarda Hegera je výstavba Valaliky Industrial Parku v súlade s časovým harmonogramom a investícia je podľa neho dôležitá nielen pre Košice, ale aj pre celé Slovensko a vytvorí tisícky pracovných miest.

„Občania nebudú musieť odchádzať za prácou do zahraničia, ale budú si vedieť nájsť dobre platenú prácu aj tu, doma na východnom Slovensku. Zároveň je táto investícia aj pre celú ekonomiku Slovenska až do výšky 1,3 percenta HDP, čo sa odrazí aj na príjmoch do štátneho rozpočtu vo výške 150 až 180 miliónov ročne,“ povedal premiér Eduard Heger

Ministerstvo hospodárstva SR identifikovalo potenciál tejto lokality už pred rokmi. Investori v parku prinesú nové pracovné príležitosti. Otvorí sa nový priestor pre stredné a vysoké školy.

Budovanie parku takéhoto rozsahu prináša so sebou aj investície do verejnej infraštruktúry, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov okolitých obcí a miest. Ide napríklad o nový obchvat Šebastoviec, nový terminál integrovanej osobnej dopravy, prepojenie verejných vodovodov v okolí či rozšírenie kapacity miestnej kanalizácie. Investori v parku prinesú nové pracovné príležitosti. Očakávame, že sa zvýšia mzdy, zlepší sa kvalita a ponuka služieb. Pozitívny dopad na kvalitu života pocítia takmer všetci obyvatelia regiónu,“ povedal poverený minister hospodárstva, Karel Hirman.

Do procesu výstavby Valaliky Industrial Park sú zapojené všetky dôležité subjekty štátnej správy, ktoré spolupracujú pri hľadaní ideálnych riešení ako pre investorov, tak aj obyvateľov neďalekých obcí či mesta Košice. 

 „Práve pre náročnosť celého zámeru a s prihliadnutím na to, že ide o verejné financie, sú do celého procesu zapojené všetky relevantné subjekty štátnej správy, samosprávy a príslušné dotknuté orgány. Paralelne prebiehajú rokovania s ďalšími ministerstvami, ako napríklad ministerstvom dopravy, ministerstvom vnútra či ministerstvom financií,vysvetlil Miloslav Durec, konateľ Valaliky Industrial Park. 

Dnešok je významným dňom nielen pre obec Valaliky, ale aj pre ďalšie okolité obce a pre celý Košický kraj a jeho obyvateľov. Ako povedal starosta obce Valaliky Štefan Petrík, obec dnes získala nového občana: „Predstavitelia spoločnosti Volvo Cars viackrát avizovali, že nechcú len vyrábať autá, ale chcú sa stať aj súčasťou komunity a byť súčasťou života našej obce. Veľmi sa teším na novú spoluprácu a nové začiatky.“ 

Komplexná infraštruktúra aj nájomné bývanie

Príprava industriálneho parku pri Košiciach prinesie vytvorenie komplexnej infraštruktúry, ktorá bude dlhodobo napĺňať požiadavky budúcich investorov a obyvateľov regiónu. V súvislosti s projektom vznikli požiadavky na vybudovanie nových dopravných riešení, inžinierskych sietí, ale aj odborných vzdelávacích kapacít, ubytovania a kultúrno-spoločenských inštitúcií.

Investície majú za cieľ riešiť prioritne aj súčasné dopravné problémy regiónu, výrazne zvýšiť potrebné kapacity vodovodných a kanalizačných pripojení a tým umožniť ďalší rozvoj regiónu, mesta Košice a k strategickému parku priľahlých obcí. Tieto potreby sa postupne identifikujú a zaraďujú do projektu. V súčasnosti sa taktiež hľadajú riešenia a konkrétne kroky k spusteniu výstavby nájomných bytov a rezidenčného bývania so zástupcami Agentúry pre nájomné bývanie. 

Pracovné tímy Volvo Cars a Valaliky Industrial Park sú maximálne súčinné a spoločne pracujú na príprave územia s cieľom zabezpečiť výstavbu tak, aby prvé autá mohli z továrne vyraziť už v roku 2027. Spoločne sú v úzkom kontakte s partnermi na všetkých relevantných úrovniach štátnej správy, miestnej samosprávy či s vyšším územným celkom, ktorých spolupráca je v naplnení zámeru kľúčová.

Pre viac informácií kontaktujte info@valaliky.eu

Aktualizované 1. marca 2023