Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Valaliky Industrial Park vyhlásila architektonickú súťaž na navrhnutie Regionálneho strediska občianskej vybavenosti Valaliky. Lehota na predkladanie návrhov je do polovice februára

Aktualizované 16. januára 2024

Obsah

Košice/Valaliky – 16.1.2024  Spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila dvojkolovú architektonickú súťaž na navrhnutie Regionálneho strediska občianskej vybavenosti Valaliky. Stredisko má slúžiť na skvalitnenie verených služieb pre zamestnancov a obyvateľov regiónu v okolí strategického parku, kde bude umiestnená automobilka spoločnosti Volvo Cars, ako aj sieť jej subdodávateľov. Lehota na predkladanie návrhov pre prvé kolo súťaže, ktoré je zamerané na najmä na urbanistické riešenie celej lokality, je 16. februára 2024. Na výstavbu strediska je v rozpočte štátnej spoločnosti Valaliky Industrial Park  vyčlenených celkovo 40 mil. eur. 

Spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila dvojkolovú architektonickú súťaž na navrhnutie Regionálneho strediska občianskej vybavenosti Valaliky. Centrum, ktoré bude integrovať funkcie vzdelávania, kultúry, športu a služieb, bude situované v juhozápadnom území priemyselného parku Valaliky a bude od západu susediť s obcou Haniska. Celkovo bude v rámci plánovanej investície krajinársky, urbanisticky a architektonicky riešených 40 000 m2. Z toho zastavaných bude 10 000 m2. Zvyšných 30 000 m2 bude predstavovať spevnené plochy, parkové riešenia a vonkajšie športoviská. 

Architektonická súťaž je prvým krokom k realizovaniu zámeru skvalitnenia verených služieb tak pre obyvateľov košického regiónu, ako aj pre zamestnancov strategického parku Valaliky, kde bude mať svoj výrobný závod spoločnosť Volvo Cars, ale sídliť tu bude aj sieť jej subdodávateľov,“ hovorí konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park  Miloslav Durec. 

V stredisku bude fungovať vzdelávacie zariadenie pre potreby automobilky, športovo-rekreačné zariadenie s plánovaným fitness centrom, menším bazénom a wellness a taktiež gastro zóna. Súčasťou centra bude aj hasičská a policajná stanica. Svoje miesto by si tu malo nájsť aj klientske centrumzdravotnícke zariadenie s vybranými ambulanciami a rýchlou zdravotnou službou. Súčasťou riešenej zóny bude aj urbanistický návrh pre lokalizáciu obchodných prevádzok, túto časť však spoločnosť Valaliky Industrial Park ponúkne na riešenie súkromným investorom. 

„Samotné centrum musí byť navrhnuté bezbariérovo, s akcentom na energetickú udržateľnosť a efektivitu tak, aby harmonicky zapadalo do okolitej krajiny. Okrem množstva spomínaných funkcionalít by malo spĺňať  aj estetickú kvalitu a malo by poskytovať príjemné prostredie pre návštevníkov a užívateľov centra,“ spresňuje konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park  Miloslav Durec. 

Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky by malo začať svoje služby poskytovať postupne v roku 2026. Pri jeho výstavbe plánuje spoločnosť Valaliky Industrial Park preinvestovať zo svojho rozpočtu okrem nákupu potrebných pozemkov celkovo 40 mil. eur. Na ceny v súťaži návrhov na architektonické spracovanie predmetného zámeru je vyčlenených 166-tisíc eur.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov pre prvé kolo súťaže, ktoré je zamerané na najmä na urbanistické riešenie celej lokality, je 16. februára 2024. Predpokladaná lehota pre celkové vyhodnotenie súťaže po ukončení druhého kola, zameraného na spodrobnenie architektonického návrhu a krajinného riešenia, do ktorého postúpia 3 najhodnotnejšie návrhy z prvého kola, je 10. mája 2024. 

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov a sú zverejnené na stránke komory na: Regionálne stredisko občianskej vybavenosti Valaliky | Slovenská komora architektov (komarch.sk)

Aktualizované 16. januára 2024