Skip to main content

ESG Certificate

Snahou spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. je rozšíriť povedomie o potrebe environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie, v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2464 zo 14. decembra 2022, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 537/2014, smernica 2004/109/ES, smernica 2006/43/ES a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov.

Prístup spoločnosti Volvo Cars v oblasti environmentálnej, sociálnej a riadiacej (ESG) politiky bol vzorom pre spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. . Pozície objasňujúce postoj Volvo Cars k dôležitým záležitostiam v oblasti ESG, jej očakávania od ich samých a zainteresovaných strán si môžete prečítať na webe:

https://www.volvocars.com/intl/v/sustainability/downloads .

Veríme, že spoločnosť Volvo Cars bude pre Vás inšpiráciou.

Spoločnosť Valaliky Industrial Park, s. r. o. , zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 159129/B, so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, získala ESG certifikát s hodnotením „B – Dobrý“, ktorý jej bol udelený dňa 19. marca 2024. Certifikát si môžete stiahnuť TU.

Valaliky Industrial Park, s. r. o. , bude aj naďalej vyvíjať neustálu snahu v oblasti environmentálnych, sociálnych, riadiacich kritérií, ktoré charakterizujú udržateľné, zodpovedné a etické podnikanie, pričom si stanovila cieľ, dosiahnutie hodnotenia známkou A už v roku 2025.