Skip to main content

Anti-corruption policy

Úlohy zamestnávateľa v spoločnosti Valaliky Industrial Park, s. r. o. podľa § 10 ods. 5 až 8 a § 11 ods. 11 Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním určená Zodpovedná osoba.
Spôsoby podania Oznámenia o protispoločenskej činnosti ako aj ostatné súvisiace informácie sú dostupné na:

https://www.mhsr.sk/ministerstvo/prevencia-korupcie/protikorupcna-linka?csrt=413632320912091263

Rozhodnutie ministra hospodárstva č. 8/2022, ktorým sa vydáva protikorupčná politika

Rozhodnutie ministra hospodárstva č. 2/2023, ktorým sa vydáva protikorupčná politika