Skip to main content

Gallery

Návšteva predsedu vlády Ľudovíta Ódora

Valaliky Industrial Park začína výstavbu slávnostným výkopom

Rokovanie o budovaní zázemia pre budúcich investorov