Preskočiť na hlavný obsah

Od decembra 2022 bude spoločnosť GEOSPOL Košice, s.r.o., doručovať občanom, ktorí vlastnia  nehnuteľnosť – pozemok v zábere „Strategického územia Valaliky“, podľa grafického podkladu nižšie, pre účely majetkovoprávneho vysporiadania predmetného územia: Návrh na uzavretie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej prílohou bude :

štyri (4) kusy (rovnopisov) zmluvy.
jeden (1) kus (rovnopis) Formulára.
jeden (1) kus Obálky „Odpovedná zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ“.

Znalecké posudky

Pre zobrazenie znaleckých posudkov kliknite na nasledujúce odkazy

Znalecký posudok č. 151/2022
Znalecký posudok č. 152/2022

Podklady na uzatváranie nájomných zmlúv

Pre zobrazenie znaleckých posudkov kliknite na nasledujúce odkazy

Podklad č. GDZV-109-11/2022
Podklad č. GDZV-109-12/2022
Podklad č. GDZV-109-13/2022
Podklad č. GDZV-109-14/2022
Podklad č. GDZV-109-15/2022

Podklad č. GDZV-26-13/2023

Podklad č. GDZV-26-15/2023

Podklad č. GDZV-26-24/2023

Spoločná nehnuteľnosť (mapa)

Zobraziť mapu